Skip to main content

Apa itu Kaedah Fonetik atau Fonik ?

Perkataan Fonetik berasal daripada perkataan Inggeris ‘Phonetics’ yang bermaksud ‘the study of speech sounds and how they are produced’ (Oxford Advanced Learners Dictionary).Kursus fonik sepanjang 2015 dan 2016 yang di anjurkan oleh Teratak Mukmin di Kuantan. 


Perkataan terbina daripada bunyi
Sebenarnya dalam setiap patah perkataan yang kita pertuturkan setiap hari terdapat bunyi-bunyi yang disebut dengan cepat. Contohnya apabila kita menyebut perkataan ‘ani’, kita sebenarnya menyebutkan bunyi /a/ /n/ /i/ dengan cepat. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lain di dunia, contohnya bahasa Inggeris, perkataan ‘cat’ terdiri daripada gabungan bunyi /k/ /a/ /t/. Perkataan yang terungkap semasa kita bertutur itu sebenarnya adalah gabungan bunyi-bunyi yang terdapat di dalam perkataan tersebut.
Bunyi boleh dikaitkan dengan simbol ( huruf )
            Bunyi-bunyi ini boleh dikaitkan atau dipadankan dengan simbol-simbol tertentu bagi menggambarkan bunyinya. Dalam bahasa Malaysia contohnya, bunyi /k/ seperti dalam perkataan ‘kucing’ , ‘kasut , atau ‘takut’ diwakili oleh simbol ‘k’. Bagaimanapun, di dalam bahasa Inggeris, bunyi /k/ yang sama boleh diwakili oleh simbol ‘c’, ‘k’, ‘ck’ dan ‘ch’. Manakala, di dalam bahasa Malaysia pula simbol ‘c’ mewakili bunyi /t§/. Oleh itu, setiap bunyi dalam perkataan di dalam bahasa Malaysia boleh diwakili oleh simbol-simbol yang telah ditetap untuk sistem ejaan bahasa Malaysia.
Berdasarkan konsep inilah kaedah fonik gabung bunyi Bacalah Anakku dan ReadEasy disusun.
Mengenai  Bacalah Anakku™(1996)
Pendekatan kaedah fonik gabun-bunyi  Bacalah Anakku ialah mengajar bunyi yang paling kecil (fonem) di dalam bahasa pertuturan Bahasa Melayu yang baku. Bunyi-bunyi yang paling kecil ini boleh diwakili oleh simbol-simbol yang dinamakan sebagai grafem ( grapheme ) iaitu simbol-simbol yang menjadi huruf-huruf yang kita guna sekarang.
Dalam Siri Cepat Membaca Bacalah Anakku (Bacalah Anakku) , kami memperkenalkan 3 bunyi vokal yang paling senang disebut dahulu iaitu /a/ /i/ /u/ yang masing-masing diwakili oleh huruf ‘a’ ‘ ‘i ‘ dan u’. Apabila bunyi-bunyi tersebut diajar, simbol yang berkaitan akan ditunjukkan. Oleh itu setiap kali anak anda melihat simbol , ‘a’ contohnya, dia akan menyebut bunyi /a/ (aa) bukan nama huruf ‘ei’. Apabila huruf ‘b’ ( nama ‘bi’ ) diperkenalkan, bunyi konsonan yang berkaitan yang diajar ialah /b/( beh ).  Begitulah seterusnya.
Bagaimana mereka membaca?
Inilah yang sering ditanyakan oleh ibu bapa dan sebahagian daripada guru-guru sekolah. Dalam kaedah fonik gabung-bunyi Bacalah Anakku, kanak-kanak akan diajar membaca dengan menggabungkan bunyi-bunyi yang ada di dalam perkataan. Sebagai contoh , perkataan ‘ani’ dengan mudah dibaca dengan menggabungkan bunyi /a/ /n/ /i/. Tidak kiralah sama ada bunyi tersebut dalam situasi VKV, KVKV,  KVK, atau KVKVKK, semua bunyi-bunyi tersebut akan digabungkan bagi menghasilkan bunyi perkataan yang dibaca.
Sebenarnya, kaedah menggabung bunyi  ini telah dibuktikan secara saintifik sebagai kaedah otak manusia membaca. Kajian-kajian yang dibuat mengenaimya,  terutamanya oleh saintis di Yale University  , USA,  telah membuktikan  bahawa otak membaca dengan memecahkan perkataan yang dilihat kepada bunyi-bunyi, lalu otak membunyikan huruf-huruf sambil menggabungnya supaya menjadi sebutan perkataan yang dibacanya.
Secara umumnya dengan memperkenalkan bunyi-bunyi kepada kanak-kanak , bukan nama-nama huruf terlebih dahulu, kanak-kanak akan dapat membaca dengan lebih cepat, lebih lancar , dan lebih awal usia , seawal umur 3 tahun. Hal ini demikian kerana, bunyi-bunyi yang digabungkan   adalah sangat logik dan memang menghasilkan bunyi yang sepatutnya. Bayangkan jika anak menyebut /b/ /a/ tidakkah akan jadi /ba/? Jika anak menyebut nama huruf /bi / /ei/, tidakkah akan jadi /biei/ bukan /ba/?
Artikel dari ReadNetwork

Comments

Popular posts from this blog

SISTEM BUNYI (FONOLOGI) /FONIK

Asas dalam Fonik..WAJIB TAHU.
Fonologi adalah ilmu yang membahas tentang bunyi
Dua unsur tata bunyi :
1. Fonemik (Fonem) : Yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang berfungsi sebagai pembeda makna.
2. Fonetik/FONIK :Yang membahas bagaimana bunyi-bunyi ujaran itu dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Ini ASAS penting menggunakan Kaedah Fonik.
1.Bunyi Huruf
2.Gabung Bunyi
Antara kegagalan ibubapa&guru bila ajar kaedah Fonik,tapi Tak tahu Bunyi huruf /Speech Sounds yang betul atau tak Kenalkan BUNYI HURUF/SPEECH SOUNDS pada peringkat permulaan mengajar anak/murid untuk membaca.
Bunyi huruf /Speech Sounds ini sesuai di ajar sejak anak BAYI kerana sebutan asas bayi mula bercakap& perkenalkan pada anak yang baru hendak di ajar membaca secara kaedah Fonik.
Terus perkenalkan bunyi huruf/Speech sounds.Tidak perlu ajar ABC -Z yang biasa pada peringkat permulaan….
Semoga Bermanfaat untuk semua.

Program bacaan FONIK yang bertahap dan sistematik??

Bacalah anaakku& ReadEasy adalah Program bacaan yang bertahap dan sistematik , pendedahan pada anak sejak kecil adalah sangat baik kerana usia 0-5 tahun adalah 'golden age' bagi anak-anak. Masa ini adalah masa peka belajar mereka.Selain ajar mengaji dahulu yang utama,ajar membaca dengan bacalah anakku& readeasy akan menjadi mudah.
Program bacaan ini bertahap& sistematik kerana mengikut keperluan, perkembangan serta usia anak.

Mulakan dengan kenal bunyi huruf& seterusnya gabung bunyi. Dalam kaedah membaca,selain ajar mengeja ,aspek menulis juga perlu di tekankan,agar kedua-duanya seimbang.Bahkan mengajar menulis akan membantu anak membaca dengan lebih baik.

Kaedah Fonik Gabung Bunyi adalah kaedah yang paling sesuai untuk kanak-kanak; mengikut fitrahlogik dan tidak membebankan daya ingatan.1) Langkah pertama: Kenal bunyi huruf


2)Langkah kedua:Gabung bunyi


Set Bestari bagi pakej lengkap dengan buku aktiviti&beberapa item yang lain.
Beberapa tips untuk guna kaeda…

Tips Ajar Anak Kecil Membaca

Kenalkan huruf kecil dahulu peringkat awal. Selepas itu ajar tulis huruf kecil dahulu. Bila umur 6 tahun atau anak telah mahir membaca baru ajar huruf besar. Ini agar tak mengelirukan pelajar. Lagi pun huruf kecil yang banyak digunakan dalam sesuatu ayat. Buat pengetahuan, kanak-2 mesti diajar satu persatu. Pepatah ada menyatakan, ‘a good writer is also a good reader’ bermaksud ‘ penulis yang baik adalah juga seorang pembaca yang baik.’ Imam Syafie adalah seorang tokoh ulama’ contoh yang sangat dikagumi kerana ketokohannya dalam menulis dan bersyarah. Hanya dengan pembacaan yang baik, kita dapat merangsang anak-anak