Skip to main content

MENGAJAR GABUNG BUNYI


Setelah mengajar  bunyi huruf melalui lagu abu ada ayam& kad imbas ,langkah seterusnya adalah mengajar GABUNG BUNYI.

Mengajar gabung bunyi adalah supaya kanak-kanak faham bahawa, perkataan yang dituturkan terbina daripada bunyi-bunyi kecil.

Contoh perkataan ‘mata’. Terdapat 4 bunyi bila kita menggabungkan setiap bunyi.

/m//a/+ /t//a/  jadi   /mata/

Sebelum mengajar menggunakan buku set bacalah anakku/poster ,saya selalu guna kaedah gabungan secara lisan ( Oral Blending ) pada anak-anak.

Bunyi huruf /a i u n b /

Sebut /n/ ……. /a/ , n/ ….. /a/ , n/ … /a/ … jadi /na/
( Mula-mula sebut perlahan dan kemudian semakin cepat)

Ulang beberapa kali hingga anak mahir@peka cara gabung bunyi tersebut kemudian tukar kepada gabung bunyi yang lain seperti /m/../a/  jadi / ma/,/p/../a/ jadi /pa / dan seterusnya.

Tips ini di ajar semasa kursus intensif bacalah anakku&read easy oleh Puan Nik Eliani& En.Othman yang saya ikuti pada Disember 2013.

Setelah itu boleh guna gabungan kad imbas yang disertakan di dalam set buku bacalah anakku.

1. Sebut bunyi sambil menggerakkan kad huruf konsonan ( kanan ) dan kad huruf vokal ( kiri ) bagi membina gabungan 2 bunyi huruf.
/n/ … /a/ , /n/ … /a/ , / na /

2. Ulangi langkah sambil  menyebut sehingga anak mahir seperti gabung bunyi secara lisan tadi.Cuma kali ini anak dapat lihat pergerakan kad imbas& kad imbas di bentuk menjadi suku kata.

Sama kaedah bagi bacalah anakku & read easy..Anak yang menguasai BUNYI HURUF/SPEECH SOUNDS..akan lebih mudah di ajar GABUNG BUNYI/BLENDING SOUNDS.

Comments

Popular posts from this blog

SISTEM BUNYI (FONOLOGI) /FONIK

Asas dalam Fonik..WAJIB TAHU.
Fonologi adalah ilmu yang membahas tentang bunyi
Dua unsur tata bunyi :
1. Fonemik (Fonem) : Yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang berfungsi sebagai pembeda makna.
2. Fonetik/FONIK :Yang membahas bagaimana bunyi-bunyi ujaran itu dihasilkan oleh alat ucap manusia.
Ini ASAS penting menggunakan Kaedah Fonik.
1.Bunyi Huruf
2.Gabung Bunyi
Antara kegagalan ibubapa&guru bila ajar kaedah Fonik,tapi Tak tahu Bunyi huruf /Speech Sounds yang betul atau tak Kenalkan BUNYI HURUF/SPEECH SOUNDS pada peringkat permulaan mengajar anak/murid untuk membaca.
Bunyi huruf /Speech Sounds ini sesuai di ajar sejak anak BAYI kerana sebutan asas bayi mula bercakap& perkenalkan pada anak yang baru hendak di ajar membaca secara kaedah Fonik.
Terus perkenalkan bunyi huruf/Speech sounds.Tidak perlu ajar ABC -Z yang biasa pada peringkat permulaan….
Semoga Bermanfaat untuk semua.

Program bacaan FONIK yang bertahap dan sistematik??

Bacalah anaakku& ReadEasy adalah Program bacaan yang bertahap dan sistematik , pendedahan pada anak sejak kecil adalah sangat baik kerana usia 0-5 tahun adalah 'golden age' bagi anak-anak. Masa ini adalah masa peka belajar mereka.Selain ajar mengaji dahulu yang utama,ajar membaca dengan bacalah anakku& readeasy akan menjadi mudah.
Program bacaan ini bertahap& sistematik kerana mengikut keperluan, perkembangan serta usia anak.

Mulakan dengan kenal bunyi huruf& seterusnya gabung bunyi. Dalam kaedah membaca,selain ajar mengeja ,aspek menulis juga perlu di tekankan,agar kedua-duanya seimbang.Bahkan mengajar menulis akan membantu anak membaca dengan lebih baik.

Kaedah Fonik Gabung Bunyi adalah kaedah yang paling sesuai untuk kanak-kanak; mengikut fitrahlogik dan tidak membebankan daya ingatan.1) Langkah pertama: Kenal bunyi huruf


2)Langkah kedua:Gabung bunyi


Set Bestari bagi pakej lengkap dengan buku aktiviti&beberapa item yang lain.
Beberapa tips untuk guna kaeda…

Tips Ajar Anak Kecil Membaca

Kenalkan huruf kecil dahulu peringkat awal. Selepas itu ajar tulis huruf kecil dahulu. Bila umur 6 tahun atau anak telah mahir membaca baru ajar huruf besar. Ini agar tak mengelirukan pelajar. Lagi pun huruf kecil yang banyak digunakan dalam sesuatu ayat. Buat pengetahuan, kanak-2 mesti diajar satu persatu. Pepatah ada menyatakan, ‘a good writer is also a good reader’ bermaksud ‘ penulis yang baik adalah juga seorang pembaca yang baik.’ Imam Syafie adalah seorang tokoh ulama’ contoh yang sangat dikagumi kerana ketokohannya dalam menulis dan bersyarah. Hanya dengan pembacaan yang baik, kita dapat merangsang anak-anak